Välkommen!

Stina Hammar – landskapsingenjör, naturbrukslärare, trädgårdsmästare                      Pierre Hammar – finsnickare, reparatör

´Vi hämtar inspiration och utgår från kanten av Kilsbergen… Där landskapet är som vackrast… Där berg möter dal… Där skog möter åker och äng… Och där bäckarna porlar… Mellan Lekebergsbro och Hidinge nya kyrka, invid Lekeberga Sälvens naturreservat´