Kurser/föredrag

2017 blir det ympningskurs på Tant Grön samt beskärningsinfo på Mickelsmäss i Karslund, Örebro.