Naturen – bästa inspirationskällan!

Stina vid bäcken

Stina bland ormbunkar och hasselört, vid Lekhytteån nedanför trädgårdstorpet

Stina bland ormbunkar och hasselört, vid Lekhytteån nedanför trädgårdstorpet

Bookmark the permalink.

Comments are closed.